top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

תמול שלשום ד

ממשיכים עם יצחק קומר והכלב בלק יצירתו הארצישראלית הראשונה של עגנון

  • הסתיים
  • 200 שקלים חדשים
  • ZOOM

פרטי איש הקשר

⁦+972 52-864-6154⁩

agnon.katedra@gmail.com


bottom of page