top of page
Who Are We

בהשתתפות:

בני ציפר - עורך תרבות וספרות, עיתון "הארץ"

ד"ר אלחנן שילה - אונ' בר אילן

ד"ר מיכל שיר-אל - בצלאל, מייסדת הקתדרה ללימודי עגנון

המיתוסים של עגנון (1).png
המיתוסים של עגנון (1).png

ד"ר מיכל שיר-אל, הקתדרה ללימודי עגנון ומעיינותיו מביאה את יצירת עגנון

האיש, הזמן, הרעיונות, המקורות מהם שאב - אל הציבור הרחב, שוחרי תרבות ספרות ורוח.

באמצעות סיפורים מכתבים וחברים נגלית תרומתו של עגנון לסוגיות ובעיות בנות זמננו,

לקונפליקטים בהם מצוי האדם בעידן המודרני, היהודי והישראלי במתח שבין העבר וההווה,

החברה הישראלית ותהליך התגבשותה. הכל מצוי בתוך סיפורי עגנון.

רק צריך להקשיב למנגינה העגנונית.

bottom of page