top of page
ביאליק  אלישע בן אבויה (6).png
ביאליק  אלישע בן אבויה (7).png
ביאליק  אלישע בן אבויה (8).png
ביאליק  אלישע בן אבויה (7).png

ד"ר מיכל שיר-אל מארחת את ד"ר אורי מלמד

ביאליק  אלישע בן אבויה (6).png

הצטרפו אלינו ביום שלישי עשרה בטבת 3.1.23 בשעה 19:00

כאן נרשמים
בתם הרשמה ישלח קישור לכתובת המייל שהזנת

5.png

ד"ר מיכל שיראל, הקתדרה ללימודי עגנון ומעיינותיו מביאה את יצירת עגנון

האיש, הזמן, הרעיונות, המקורות מהם שאב - אל הציבור הרחב, שוחרי תרבות ספרות ורוח.

באמצעות סיפורים, מכתבים וחברים נגלית תרומתו של עגנון לסוגיות ובעיות בנות זמננו,

לקונפליקטים בהם מצוי האדם בעידן המודרני. ויותר, היהודי והישראלי הנעים במתח שבין עבר להווה

ואיתם החברה הישראלית ותהליך התגבשותה. הכל מצוי בתוך סיפורי עגנון.

רק צריך להקשיב למנגינה העגנונית.

bottom of page