top of page

השירותים שלנו

 • ימי ראשון ורביעי - 8 מפגשים


  הסתיים

  280 שקלים חדשים
 • ממשיכים עם יצחק קומר והכלב בלק יצירתו הארצישראלית הראשונה של עגנון


  הסתיים

  200 שקלים חדשים
 • עגנון כפי שלא פגשתם אותו בעבר החברים, הבדיחות השתיה האהובה


  הסתיים

  280 שקלים חדשים
bottom of page