top of page
WhatsApp Image 2020-06-09 at 15.58.05.jp
הרשמו כאן והצטרפו אלנו

קישור למפגשים ישלח אליך בתם ההרשמה

בחר/י את האפשרות המתאימה לך
שירה  עגנון.png
Beige Skincare Product Landing Page Template.png
שירה  עגנון.png
Beige Skincare Product Landing Page Template (1).png
שירה  עגנון (2).png

 6 מפגשים  |  ימי שלישי 26.7 - 30.8  

  בשעה 11:00 ב ZOOM  

"את שירה לא אראה לך

שעקבותיה לא נודעו ואין יודעין היכן היא."

שירה  עגנון (2).png
שירה  עגנון (1).png

מה בתכנית?

Beige Skincare Product Landing Page Template (1).png

ד"ר מיכל שיראל, הקתדרה ללימודי עגנון ומעיינותיו מביאה את יצירת עגנון

האיש, הזמן, הרעיונות, המקורות מהם שאב - אל הציבור הרחב, שוחרי תרבות ספרות ורוח.

באמצעות סיפורים מכתבים וחברים נגלית תרומתו של עגנון לסוגיות ובעיות בנות זמננו,

לקונפליקטים בהם מצוי האדם בעידן המודרני, היהודי והישראלי במתח שבין העבר וההווה,

החברה הישראלית ותהליך התגבשותה. הכל מצוי בתוך סיפורי עגנון.

רק צריך להקשיב למנגינה העגנונית.

שירה  עגנון (1).png

בן נולד לנו  

לא יכול לשכוח אותך שירה

הולדת הטרגדיה

צרעת בירושלים

לרקוד עם האנגלי

פגישה לאין קץ

bottom of page