top of page
HEADER סיפור פשוט ועגנון חוצה גבולות (1)
עותק של עותק של לוגו קתדרה.png

סיפור פשוט

- הרשמה למפגשים מקוונים -

ימי שלישי בשעה 11:00

עם ד"ר מיכל שיר-אל

קריאה צמודה בסיפור שהציב רף חדש לרומן העברי,

"סיפור זה שהריתי שמונה עשרה שנה וכתבתיו בין פורעניות...".

מפרקי הסדרה:

1. בלומה - כל מה שאשה צריכה לדעת.

2. שימש ברוך לפני אדוניו - ענייני תשמיש בבית ובחנות.

3. איני מנחיל לך עושר ונכסים, אבל אני מלמדך לקרות בספרים...

4.  אם ידיו אסורות אני בת חורין. 

5. "אלוקים בשמים יושב בשמי מרומיו ומשחק עם בניו" 

6. אשב לי בערב וכצפרדע אגעגע גע גע גע 

7. הירשל וד"ר לנגזם - מנפש קמוטה לנפש מסודרת. 

    ועוד. 

"ונצטמצם העולם ולא נשתייר לפני הירשל

אלא רחוב זה שבלומה יושבת בו."

bottom of page