top of page
יום השואה 24 (2).png
עותק של עותק של לוגו קתדרה.png

ערב יום השואה

"ואני סעור בתוכי"

ד"ר מיכל שיר-אל
מארחת את

פרופ' הלל ויס

מחוקרי עגנון ומחבר הספר קול הדם

   יום ראשון כז' ניסן 5.5  בשעה 18:00 בזום   

Who Are We
יום השואה 24 (2).png

השואה משתקפת מכלל סיפורי עגנון שנכתבו בתוך ימים רעים שבאו על ישראל,

והעמיקה בכלל אלו שנכתבו לאחר המלחמה עד יום מותו.

בהם עגנון מעלה את ההתמודדות הנפשית והרוחנית עם פרק זה בהיסטוריה היהודית.

והדברים רלוונטים ואקטואליים היום, אולי אף יותר מבעבר.

איפה השואה בסיפורי עגנון תמהו רבים?

פרופ' הלל ויס, מחוקרי עגנון החשובים, עסק בפנים השונות והמגוונות

שלבשו מאורעות הימים ההם בסיפורים, ובקולות העולים מהם.

הוא חושף את משמעות השואה ברבדים עמוקים של סיפורים שונים.

בעזרתו ננסה להבין עוד דבר מעולמו של הסופר,

ההר הגדול שבצילו חסו כל סופרי דור תש"ח כדברי א.ב. יהושע.

הצטרפו אלינו למפגש 

הקפידו להזין כתובת מייל מדוייקת, אליה ישלח קישור למפגשים

בחרו את האפשרות המתאימה לכם

השעה לא מתאימה? לא הספקת להגיע הביתה במועד? אל דאגה.

הקלטה של המפגש תשלח לנרשמים מראש.

ד"ר מיכל שיר-אל, הקתדרה ללימודי עגנון ומעיינותיו מביאה את יצירת עגנון

האיש, הזמן, הרעיונות, המקורות מהם שאב - אל הציבור הרחב, שוחרי תרבות ספרות ורוח.

באמצעות סיפורים מכתבים וחברים נגלית תרומתו של עגנון לסוגיות ובעיות בנות זמננו,

לקונפליקטים בהם מצוי האדם בעידן המודרני, היהודי והישראלי במתח שבין העבר וההווה,

החברה הישראלית ותהליך התגבשותה. הכל מצוי בתוך סיפורי עגנון.

רק צריך להקשיב למנגינה העגנונית.

bottom of page