top of page
פסח בסיפורי עגנון (1).png
עותק של עותק של לוגו קתדרה.png
פסח בסיפורי עגנון - הכנה לדך נחיתה.png
Who Are We
פסח בסיפורי עגנון (1).png
פסח בסיפורי עגנון - הכנה לדך נחיתה (1).png
יום שני  י' ניסן 11.4  בשעה 19:00
הכניסה חופשית בהרשמה מראש
ההכנסות - תרומה לנשים מוכות במקלטים של עמותת "בת מלך". 
קישור כניסה למפגש ישלח לכתובת המייל שלך

ד"ר מיכל שיר-אל, הקתדרה ללימודי עגנון ומעיינותיו מביאה את יצירת עגנון
האיש, הזמן, הרעיונות, המקורות מהם שאב - אל ציבור שוחרי תרבות ספרות ורוח.
באמצעות סיפורים מכתבים וחברים נגלית תרומתו של עגנון לסוגיות ובעיות בנות זמננו,
לקונפליקטים בהם מצוי אדם בעידן המודרני, היהודי והישראלי,

במתח שבין עבר והווה, בין איש לאשה ובין אדם לעצמו.

הכל מצוי בתוך סיפורי עגנון.
רק צריך להקשיב למנגינה העגנונית. 

bottom of page