top of page
תזכורת אחרונה  בקרוב (1).png
אוצר ההקלטות (2).png
Who Are We

הכניסה חופשית - הרשמו כאן לקבלת הקישור

שימו לב לציון כתובת מייל מדויקת

תזכורת אחרונה  בקרוב (1).png

ד"ר מיכל שיראל, הקתדרה ללימודי עגנון ומעיינותיו מביאה את יצירת עגנון

האיש, הזמן, הרעיונות, המקורות מהם שאב - אל הציבור הרחב, שוחרי תרבות ספרות ורוח.

באמצעות סיפורים מכתבים וחברים נגלית תרומתו של עגנון לסוגיות ובעיות בנות זמננו,

לקונפליקטים בהם מצוי האדם בעידן המודרני, היהודי והישראלי במתח שבין העבר וההווה,

החברה הישראלית ותהליך התגבשותה. הכל מצוי בתוך סיפורי עגנון.

רק צריך להקשיב למנגינה העגנונית.

bottom of page