top of page
סדנת כתיבה - קתדרה (4).png
2.png
סדנת כתיבה - קתדרה (7).png
עותק של עותק של לוגו קתדרה.png
3.png

הפתיחה: י"ד חשוון 8.11

מהסלון שלך - ב ZOOM

ימי שלישי 11:00 - 12:30

סדנת כתיבה - קתדרה (4).png

ב 12 מפגשים המשתתפים יקבלו כלים פואטיים ששימשו את הסופר, העניקו לו את התואר "רב אמן"

את היכולת להעלות במנגינה עשירה נושאים הנוגעים בסוגיות אישיות ואקטואליות

מתוך אימוץ מסורת כתיבה היונקת ממכלול התרבות היהודית לדורותיה עד היום. 

ב 12 מפגשים המשתתפים יקבלו כלים פואטיים ששימשו את הסופר, העניקו לו את התואר "רב אמן"

את היכולת להעלות במנגינה עשירה נושאים הנוגעים בסוגיות אישיות ואקטואליות

מתוך אימוץ מסורת כתיבה היונקת ממכלול התרבות היהודית לדורותיה עד היום. 

ב 12 מפגשים המשתתפים יקבלו כלים פואטיים ששימשו את הסופר, העניקו לו את התואר "רב אמן"

את היכולת להעלות במנגינה עשירה נושאים הנוגעים בסוגיות אישיות ואקטואליות

מתוך אימוץ מסורת כתיבה היונקת ממכלול התרבות היהודית לדורותיה עד היום. 

ב 12 מפגשים המשתתפים יקבלו כלים פואטיים ששימשו את הסופר, העניקו לו את התואר "רב אמן"

את היכולת להעלות במנגינה עשירה נושאים הנוגעים בסוגיות אישיות ואקטואליות

מתוך אימוץ מסורת כתיבה היונקת ממכלול התרבות היהודית לדורותיה עד היום. 

מה בסדנה?

סדנת כתיבה - קתדרה (6).png

תרגיל בית שבועי הכולל שימוש בכלים הנלמדים ושילובם ביצירה עצמאית.

סדנת כתיבה - קתדרה (6).png

קריאה בעבודות המשתתפים  וקבלת משוב וביקורת תומכת מהמשתתפים והמרצה.

סדנת כתיבה - קתדרה (6).png

חשיפה והכרות

עם כלי עבודתו של המחבר מתוך יצירות קצרות.

נושאים לדוגמא בתוכנית המפגשים:

הטבעת סיפורי המקרא והתלמוד ביצירה האמנותית.

ידידי עגנון: ברנר האתיאיסט והרב קוק הקדוש – היצירה כאמצעי דיאלוג בין עולמות.

"ואני מרוב אהבה צוחק" – אהבה וביקורת נוקבת על לוח אחד.

קולו של היחיד בתוך מסורת עתיקת יומין.

השואה –  דרכו הייחודית של עגנון.

"ילדות נשכחת" כמקור הזנה לכתיבת הסיפור והשיר. 

Who Are We
סדנת כתיבה - קתדרה (4).png

הצטרפו אלינו לסדנה

מייל עם קישור כניסה למפגשים ישלח אליכם מייד בסיום ההרשמה

הרשמה
סדנת כתיבה - קתדרה (4).png

ד"ר מיכל שיר-אל, הקתדרה ללימודי עגנון ומעיינותיו מביאה את יצירת עגנון

האיש, הזמן, הרעיונות, המקורות מהם שאב - אל הציבור הרחב, שוחרי תרבות ספרות ורוח.

באמצעות סיפורים מכתבים וחברים נגלית תרומתו של עגנון לסוגיות ובעיות בנות זמננו,

לקונפליקטים בהם מצוי האדם בעידן המודרני, היהודי והישראלי במתח שבין העבר וההווה,

החברה הישראלית ותהליך התגבשותה. הכל מצוי בתוך סיפורי עגנון.

רק צריך להקשיב למנגינה העגנונית.

bottom of page