top of page
בדמי ימיה - לא רק רומן (3).png
בדמי ימיה - לא רק רומן (4).png
Who Are We

ד"ר מיכל שיר-אל

עגנון וסוד החיים, המוות והשירה

5 מפגשים
הפתיחה: יום שני א' אדר ב' 11.3
בשעה 19:00 ב zoom

הצטרפו אלינו למפגש 

הקפידו להזין כתובת מייל מדוייקת, אליה ישלח קישור למפגשים

בחרו את האפשרות המתאימה לכם

אֲנִי אָמַרְתִּי

בִּדְמִי יָמַי אֵלֵכָה

/ישעיה לח':י'

ד"ר מיכל שיר-אל, הקתדרה ללימודי עגנון ומעיינותיו מביאה את יצירת עגנון

האיש, הזמן, הרעיונות, המקורות מהם שאב - אל הציבור הרחב, שוחרי תרבות ספרות ורוח.

באמצעות סיפורים מכתבים וחברים נגלית תרומתו של עגנון לסוגיות ובעיות בנות זמננו,

לקונפליקטים בהם מצוי האדם בעידן המודרני, היהודי והישראלי במתח שבין העבר וההווה,

החברה הישראלית ותהליך התגבשותה. הכל מצוי בתוך סיפורי עגנון.

רק צריך להקשיב למנגינה העגנונית.

bottom of page